Jampa Gompa > Wall Layouts > Upper Floor > West Wall > Mandala VI > Closeup of Mandala VI > Graveyard Detail 1

Mandala VI, Graveyard Detail 1
click for detail b