Jampa Gompa > Wall Layouts > Upper Floor > West Wall > Mandala VI > Closeup of Mandala VI > Graveyard Detail b

Mandala VI, Graveyard Detail b
click for detail c