Jampa Gompa > Wall Layouts > Upper Floor > West Wall > Mandala VI > Closeup of Mandala VI > Graveyard Detail c

Mandala VI, Graveyard Detail c
click for detail d